สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

กรุงเทพ-กุมภาพันธ์-2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล รอบพิเศษรอบเช้า สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา                  09.00 -…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

กระบี่-พฤศจิกายน-2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                    วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา                    09.00 – 12.00…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

ภูเก็ต-กันยายน-2561

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ภูเก็ต กันยายน 2561 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ภูเก็ต บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกันยายน 2561 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ภูเก็ต รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                  วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา                  09.00 – 12.00 (รวม 3…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

ปัตตานี-ธันวาคม-2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี ธันวาคม 2562 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนธันวาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                     วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา                     09.00 – 12.00…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

สงขลา-มีนาคม-2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา มีนาคม 2562 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนมีนาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                   วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา                   09.00 – 12.00 (รวม 3…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

นครศรีธรรมราช-พฤษภาคม-2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช พฤษภาคม 2562 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                  วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา                  09.00 – 12.00 (รวม 3…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

สุราษฎร์ธานี-กุมภาพันธ์-2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สุราษฎร์ธานี กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สุราษฎร์ธานี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สุราษฎร์ธานี รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                     วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา                     09.00 – 12.00…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

เพชรบุรี-มกราคม-2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี มกราคม 2563 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนมกราคม 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                      วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา                      09.00…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

ราชบุรี-ธันวาคม-2562

สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี ธันวาคม 2562 สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนธันวาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                     วันอาทิคย์ที่  1 ธันวาคม 2562 เวลา             …

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

ฉะเชิงเทรา-ตุลาคม-2562

สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา ตุลาคม 2562 สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนตุลาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา รอบพิเศษรอบเช้า สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                         วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา         …