เรียนรู้ ศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าคอม Srikrung MGM

ผู้เขียน wisith wisesjindawat
เผยแพร่ 22 มิ.ย. 62 | ปรับปรุง 4 มิ.ย. 64

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm (member get member)คิอรายได้ค่าคอมที่มาจากการแนะนำและสอนต่อให้ทีมงานสมาชิก ให้ทำงานได้เหมือนผู้สอน เปรียบเหมือนกำไรที่ได้จากการขายส่งสินค้าให้ร้านค้า ร้านต้านำไปขายต่ออีกทอดนึง โดยได้กำไร%จะน้อยแต่ได้ยอดขายเยอะ (คุณขายส่งให้–>ทีมงานขายให้–>ลูกค้า)

จากรูป 3 ขั้นตอนทำงาน นายหน้าประกันวินาศภัย อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ประกอบด้วย

 1. เรียนรู้
 2. ทำจริง
 3. สอนต่อ
  •           (1)ค่าบริหาร
  •           (2)ค่าแนะนำ
  •           (3)รางวัล

ในขั้นตอนทำงานที่ 3.สอนต่อ จะมีรายได้มาจาก (1)ค่าบริหารและ (2)ค่าแนะนำ ทั้งสองรายได้นี้เรียกรวมกันคือ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบทความนี้ ส่วนที่ (3)รางวัล จะอธิบายแยกไว้ที่หัวข้อ รางวัลจาก ศรีกรุงโบรคเกอร์

ระดับสมาชิกเกี่ยวข้องยังไงกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าคอม
Srikrung MGM

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-ปรับระดับ

ระดับสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์ จะถูกแบ่งออกเป็นขั้นๆ ระดับเริ่มต้นอยู่ที่ระดับ 6 และระดับสูงสุดที่ระดับ 1++++ เพื่อเป็นการบอกถึงประสบการณ์ในธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัย อาชีพเสริม รายได้เสริม ระดับสมาชิกยิ่งคุณมีระดับที่สูงขึ้นเท่าไหร่ คุณยิ่งได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรกเกอร์ srikrung mgm มากขึ้น ส่วนที่คุณจะได้รับมากขึ้นเฉพาะ(1)ค่าบริหาร ส่วน(2)ค่าแนะนำจะยังได้เท่าเดิม เงื่อนใขปรับระดับจะอธิบายละเอียดใน เกณฑ์การปรับระดับสมาชิก

(1) ค่าบริหาร ศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าคอม Srikrung MGM

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-ค่าบริหาร

ในธุรกิจ ศรีกรุงโบรคเกอร์ คำว่า ค่าบริหาร ค่าทีมงาน ค่าสร้างทีม ค่าสายงาน ค่าตำแหน่ง คำทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวคือการพัฒนาทีมงาน บริหารทีมงานให้เติบโตขึ้นในธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัย อาชีพเสริม รายได้เสริม ในบทความนี้จะใช้คำว่า ค่าบริหาร แทนความหมายดังกล่าว

สมาชิกในแต่ละระดับจะได้ %ค่าคอม แตกต่างกันไปตั้งแต่ 0-7% ค่าบริหารที่จะได้รับคิดจาก (A)เบี้ยประกันสุทธิ คูณกับ (B)ส่วนต่าง%ของคุณเทียบกับทีมงาน (เบี้ยสุทธิ x %ส่วนต่าง)

(A) เบียประกันสุทธิ ในระบบ ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ไม่รวมยอดส่วนตัวที่คุณขายเอง จะคิดเฉพาะยอดเบี้ยประกันที่ทีมงานขายและเบี้ยที่ลูกค้าชำระให้บริษัทประกันภัยจะรวมภาษีและอากรไปด้วย จะต้องหักภาษีและอากรออกไปให้เป็นเบี้นสุทธิทำได้โดยนำ 0.9309 คูณกับ เบี้ยประกัน ตามตัวอย่าง

 • เบี้ยประกัน 10,000 บาท
 • เมื่อหักภาษีและอากรจะเหลือ 10,000 x 0.9309 = 9,309 บาท

(B) ส่วนต่าง % บริหารของคุณเทียบกับทีมงาน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm

กรณีคุณอยู่ระดับ 6 ได้ 0%

 • ส่วนทีมงานอยู่สมาชิกระดับ 6 ซึ่งได้ 0% ดังนั้นคุณจะได้ส่วนต่าง 0%-0%= 0%
 • ส่วนทีมงานอยู่สมาชิกระดับ 5 ซึ่งได้ 5% ดังนั้นคุณจะได้ส่วนต่าง 0%-3%= -3% (กรณีส่วนต่างติดลบหรือเท่ากันคุณก็จะไม่ได้%)

กรณีคุณอยู่ระดับ 5 ได้ 3%

 • ส่วนทีมงานอยู่สมาชิกระดับ 6 ซึ่งได้ 0% ดังนั้นคุณจะได้ส่วนต่าง 3%-0%= 3%
 • ส่วนทีมงานอยู่สมาชิกระดับ 5 ซึ่งได้ 5% ดังนั้นคุณจะได้ส่วนต่าง 3%-3%= 0% (กรณีส่วนต่างติดลบหรือเท่ากันคุณก็จะไม่ได้%)
 • ส่วนทีมงานอยู่สมาชิกระดับ 4 ซึ่งได้ 4% ดังนั้นคุณจะได้ส่วนต่าง 3%-4%= -1% (กรณีส่วนต่างติดลบหรือเท่ากันคุณก็จะไม่ได้%)

(A)x(B) ค่าบริหารที่คุณจะได้จาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

นำเบี้ย (A)เบี้ยประกันสุทธิมาคูณกับ(B)ส่วนต่าง%ค่าคอม ตัวอย่าง (A)เบี้ยประกันสุทธิที่ 9,309 บาท

 • สมาชิกระดับ 5 ได้ 3% ส่วนทีมงานอยู่สมาชิกระดับ 6 ซึ่งได้ 0% ดังนั้นคุณจะได้ 9,309 x 3%= 279.27 บาท
 • สมาชิกระดับ 5 ได้ 3% ส่วนทีมงานอยู่สมาชิกระดับ 5 ซึ่งได้ 0% ดังนั้นคุณจะได้ 9,309 x 0%= 0 บาท
 • สมาชิกระดับ 5 ได้ 3% ส่วนทีมงานอยู่สมาชิกระดับ 4 ซึ่งได้ 4% ดังนั้นคุณจะได้ 9,309 x 0%= 0 บาท กรณีส่วนต่างติดลบหรือเท่ากันคุณก็จะไม่ได้%

ค่าบริหารของสมาชิกในสายงานเดียวกันได้เท่าไหรกับธุรกิจ

สมาชิกที่อยู่สายงานเดียวกับเราคือ ผู้แนะนำ(ทุกชั้น), ตัวคุณ, และลูกทีม(ทุกชั้น) โดยบริษัทจะมีค่าคอมให้สูงสุด 7% (บางกรณีก็ไม่ถึง)เพื่อให้ทุกคนในสายงานแบ่งกันไปตามลำดับสมาชิกที่ทำงาน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-ค่าบริหาร2

ตัวอย่างที่ 1- มีสมาชิกในสายงาน 3 ท่าน, (A)เบี้ยสุทธิ 9,309 บาท

แต่ละสมาชิกจะได้(B)ส่วนต่างค่าคอม% และ ค่าบริหารดังนี้

 1. ผู้แนะนำ ระดับสมาชิก 1 ได้ส่วนต่างค่าคอม 6%-4% =2% คูณกับเบี้ยประกันสุทธิ 9,309 = 186.18 บาท
 2. คุณอยู่ ระดับสมาชิก 4 ได้ส่วนต่างค่าคอมบริหาร 4%-0% =2% คูณกับเบี้ยประกันสุทธิ 9,309 = 372.36 บาท
 3. ลูกทีม ระดับสมาชิก 6 ไม่ได้ส่วนต่าง แต่ได้ส่วนลดมาตรฐาน

กรณีนี้บริษัทจ่ายค่าบริหารทั้งสายงานรวม 6% เพราะผู้แนะนำสูงสุดอยู้ที่ระดับ 1 ได้ 6%

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-ค่าบริหาร3

ตัวอย่างที่ 2- มีสมาชิกในสายงาน 4 ท่าน, (A)เบี้ยสุทธิ 9,309 บาท

 1. ผู้แนะนำ ระดับสมาชิก 1++++ ได้ส่วนต่าง 7%-6% =2% คูณกับเบี้ยประกันสุทธิ 9,309 = 93.09 บาท
 2. ผู้แนะนำ ระดับสมาชิก 1 ได้ส่วนต่าง 6%-4% =2% คูณกับเบี้ยประกันสุทธิ 9,309 = 186.18 บาท
 3. คุณอยู่ ระดับสมาชิก 4 ได้ส่วนต่างค่า 4%-0% =2% คูณกับเบี้ยประกันสุทธิ 9,309 = 372.36 บาท
 4. ลูกทีม ระดับสมาชิก 6 ไม่ได้ส่วนต่าง แต่ได้ส่วนลดมาตรฐาน

กรณีนี้บริษัทจ่ายค่าบริหารทั้งสายงานรวม 6% เพราะผู้แนะนำสูงสุดอยู้ที่ระดับ 1++++ ได้ 7%

เงือนใขการคิดค่าบริหาร

 • นับยอดรวมเฉพาะเบี้ยประกันสุทธิที่คิดค่าบริหาร เบี้ยประกันบางประเภทจะไม่ได้นำมารวม ดูรายละเอียดได้ในตารางส่วนลดมาตรฐานของแต่ละเดือน
 • นับยอดรวมวันที่ลูกค้าชำระเงิน ในแต่ละรอบเดือน
 • นับยอดรวมจากทุกสมาชิกภายใต้ทีมคุณ เช่นสมาชิกชั้นลูก ชั้นหลาน ชั้นเหลน เป็นต้น
 • นับยอดรวมที่ชำระแล้วของแต่ละเดือน

(2) ค่าแนะนำ ศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าคอม srikrung mgm

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-ค่าแนะนำ

นอกจากรายได้จาก(1)ค่าบริหารทีมแล้ว คุณจะได้รายได้จาก(2)ค่าแนะนำอีก รายละเอียดดังนี้

(A) เบี้ยประกันสุทธิ ในระบบ ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ไม่รวมยอดส่วนตัวที่คุณขายเอง จะคิดเฉพาะยอดเบี้ยประกันที่ทีมงานขายและเบี้ยที่ลูกค้าชำระให้บริษัทประกันภัยจะรวมภาษีและอากรไปด้วย จะต้องหักภาษีและอากรออกไปให้เป็นเบี้นสุทธิทำได้โดยนำ 0.9309 คูณกับ เบี้ยประกัน ตามตัวอย่าง

 • เบี้ยประกัน 10,000 บาท
 • เมื่อหักภาษีและอากรจะเหลือ 10,000 x 0.9309 = 9,309 บาท

วิธีการคิดจะเหมือนกับคำนวณค่าบริหาร

(B) ค่าแนะนำ 1%

ค่าแนะนำคือค่าคอมที่คุณได้จากการที่คุณแนะนำสมาชิกให้เข้ามาซื้อหรือทำธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัย  ค่าแนะนำจะได้ 1% เสมอไม่มีการนำระดับสมาชิกมาเกี่ยวข้อง จะคิดเฉพาะยอดเบี้ยประกันสุทธิของลูกทีมที่คุณเป็นคนแนะนำเท่านั้น ที่ติดกับคุณเท่านั้น (ชั้นลูก ส่วนชั้นหลานลงไปไม่มานับ)

(A)x(B) ค่าแนะนำที่คุณจะได้จาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

นำ(A)เบี้ยประกันสุทธิ คูณกับ(B)ค่าแนะนำ 1% ตัวอย่างเช่น

 • (A)เบี้ยประกันภัยสุทธิ 9,309 บาท
 • (B)ค่าแนะนำ 1%
 • ค่าแนะนำคือ 9,309×1%=93.09 บาท

เงือนใขค่าแนะนำ ธุรกิจ

 • คิดจากยอดรวมเบี้ยประกันสุทธิของทีมงานที่คุณเป็นคนแนะนำเท่านั้น(ชั้นลูก)
 • คิดเฉพาะเบี้ยประกันสุทธิที่คิดค่าแนะนำ เบี้ยประกันบางประเภทจะไม่ได้นำมารวม ดูรายละเอียดได้ในตารางส่วนลดมาตรฐานของแต่ละเดือน
 • นับยอดรวมที่ชำระแล้วของแต่ละเดือน

ได้เท่าไหร่ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-ได้เท่าไหร่

คนทำงานก็ต้องได้ผลลัพธ์ ถึงเวลาจะได้เงินกัน บริษัทจะทำการคำนวณรายได้จากทั้งสองส่วน (1)ค่าบริหารทีม (2)ค่าแนะนำ ของแต่ละเดือนและทำการ

 • ประกาศยอดทุุกวันที่ 1-3 ของทุกเดือนที่เว็บไซด์(ค่าบริหารทีม+ค่าแนะนำ) เฉพาะท่านที่ได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป
 • โอนเงินให้สมาชิกทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
 • เงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อสมาชิก
 • หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้ง

สมาชิกหลายๆท่านที่มี รายได้เสริม เป็นแสนบาทต่อเดือน สามารถดูยอดแต่ละเดือนแต่ละปีได้

» ปี 2557

มค  กพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย  ตค  พย  ธค

 

» ปี 2558

มค  กุพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย  ตุค  พย  ธค

 

» ปี 2559

มค  กุพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย  ตุค  พย  ธค

 

» ปี 2560

มค  กุพ  มีค  เมย  พค  มิุย  กค  สค  กย  ตค  พย  ธค

 

» ปี 2561

มค  กุพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค  สค  กย  ตค  พย  ธค

 

» ปี 2562

มค  กุพ  มีค  เมย  พค  มิุย  กค  สค  กย  ตุค  พย  

 

สรุปส่งท้าย ถึงเวลาลงมือทำ

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าคอม Srikrung Broker MGM คุณจะได้ถึง 2 ส่วนคือ (1)ค่าบริหาร (2)ค่าแนะนำ บริษัท จะคำนวณและจ่ายให้สมาชิกทุกเดือน สมาชิกที่มีรายได้สูงๆจะได้มาจากค่าบริหารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากสร้างและพัฒนาทีมงาน หากคุณกำลังหาวิธีทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผสมผสานกัน เรา INCOME21 ยินดีสอนฟรี