เกี่ยวกับประวัติ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด Srikrung Broker

ผู้เขียน wisith wisesjindawat
เผยแพร่ 16 เม.ย. 63 | ปรับปรุง 4 มิ.ย. 64

about เกี่ยวกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์

เกี่ยวกับ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด Srikrung Broker CO.,LTD คือบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลใบอนุญาติเลขที่ ว00287/2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยต่างๆเช่น ประกันภัยคุ้มครอง รถยนต์ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย เบ็ตเตล็ด เป็นต้น เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจเมื่อ 27 กันยายน 2533 ในปี 2562 บริษัทมียอดขายมากกว่า 3.300 ล้านบาท โดยยึดหลักในการทำงานภายใต้สโลแกน

“เบี้ยถูก คุ้มครองดี บริการเยียม”

ประวัติ ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

timeline_pre_loader
ปี 2533 จัดตั้งธุรกิจเมื่อวันที 27 กันยายน 2533 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

ปี 2534

ได้รับใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จากกรมการประกันภัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทะเบียนเลขที่ 287/2534

ปี 2544

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

ปัจจุบัน

บริหารงานโดย คุณพงษ์ธวันท์ ก้าวสัมพันธ์ และ คุณนวพร อรุณสวัสดี

ประวัติผู้ก่อตั้ง ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker - เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

timeline_pre_loader

ปี 2497 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ฐานะทางบ้านเข้าขั้นขัดสน เมือมีอายุได้ 2 ขวบ มีเชื้อโปลิโอ ทำให้เดินไม่เหมือนปกติ

ปี 2512 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

บ้านถูกไฟไหม้ อุปกรณ์เครืองมือทำอาชีพชุบทอง ซึ่งเป็นอาชีพเก่าของคุณพ่อเสียหายหมด จึงหันมาทำตะกร้อร่อนเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยได้รับค่าแรงเพียงวันละ 10 บาทในขณะนั้น

ปี 2513 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

ซื้อจักรยานมาให้คนแถวๆบ้านเช่าได้ค่าเช่าวันละประมาณ 15 บาท ซื้อจักรยานโดยยืมเงินจากเพื่อน

ปี 2514-2516 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

ขายหนังสือพิมพ์รายวัน และ มีบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ถึงบ้าน

ปี 2517 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

ฝึกทำกุญแจ แบบไม่มีเงินเดือน

ปี 2519 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

เปิดแผงทำกุญแจย่านสวนมะลิ กรุงเทพ ได้ค่าแรงวันละร้อยกว่าบาท

ปี 2520 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

เริ่มรับเหมางาน ซ่อมบำรุงตัวถังแก๊ส

ปี 2526 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

เปิดร้านรับทำกุญแจ ขายประดับยนต์

ปี 2530 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

เริ่มเข้าธุรกิจประกัน โดยเริ่มจากเป็นตัวแทนบริษัท เอไอเอ

ปี 2532 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี

เริ่มขายประกันภัยรถยนต์ เริ่มจากการเป็นตัวแทนก่อน

ปี 2533 เฮียศรีกรุง อรุณสวัสดี จดทะเบียนบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท วันที่ 27 กันยายน 2533