เรียนรู้วิธีเฃ็คเบี้ยประกันรถยนต์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

ผู้เขียน wisith wisesjindawat
เผยแพร่ 17 เม.ย. 63 | ปรับปรุง 4 มิ.ย. 64

ศรีกรุงโบรคเกอร์-เข็คเบี้ย

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ศรีกรุง โบรคเกอร์ ประกันภัย ต้องใช้ข้อมูลและเอกสารหลายอย่าง เนื้อหาในหน้านี้จะสอนว่าต้องเตรียมอะไรกับบ้าง ติดต่อกับช่่องทางไหนบ้าง เพื่อให้การเช็คเบี้ยได้รวดเร็วก่อนนำเบี้ยไปเสนอกับลูกค้า

ข้อมูล เอกสาร ใช้เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ศรีกรุงโบรคเกอร์

ลำดับแรกคือ สอบถามลูกค้าว่าเป็นงานประเภทไหน งานใหม่ งานเก่า หรือ งานโอนโค็ต

ศรีกรุงโบรคเกอร์-เฃ็คเบี้ยประกันรถยนต์-ประเภทงาน

ลำดับต่อมา แจ้งลูกค้าว่าชอเอกสารอะไรบ้าง งานแต่ละประเภทจะใช้เอกสารแตกต่างกันไป

ศรีกรุงโบรคเกอร์-เฃ็คเบี้ยประกันรถยนต์-เอกสาร

และขอข้อมูลลูกค้าว่าต้องการทำประกันประเภทไหน 1,2,3,2+,3+ ต้องการซ่อมอู่หรือซ่อมห้าง ลักษณะการใฃ้งานจริง ส่วนบุคคล/รถเช่า, มีโครงหลังคา ตกแต่ง ต่อเติมอะไรบ้าง, ประวัติการเคลมในรอบปีที่ผ่านมา ชอบ/ไม่ชอบประกันบริษัทไหน สะดวกซ่อมอุ่ที่อู่ไหน

ศรีกรุงโบรคเกอร์-เฃ็คเบี้ยประกันรถยนต์-ข้อมูล

นำข้อมูลทุนประกันเดิมมาคำนวณคร่าวๆว่าปีต่อไปจะได้ทุนเท่าไหร่

ศรีกรุงโบรคเกอร์-เฃ็คเบี้ยประกันรถยนต์-ทุนประกัน

วิธีแปลงปี พ.ศ. กับ ค.ศ. เพื่อนำมาใช้ในการนับอายุรถว่ากี่ปีแล้ว

ศรีกรุงโบรคเกอร์-เฃ็คเบี้ยประกันรถยนต์-ปีรถ

5 ฃ่องทางเช็คเบี้ยประกันรถ ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

  1. เจ้าหน้าที่สาขา
  2. ระบบออนไลน์ agentsk
  3. ตารางเบี้ยสำเร็จรูป
  4. 724insure
  5. line @srikrung