วิธีดูรายงานต่างๆในระบบ ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

ผู้เขียน wisith wisesjindawat
เผยแพร่ 25 เม.ย. 63 | ปรับปรุง 4 มิ.ย. 64

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน

วิธีดูรายงานต่างๆในเมนู รายงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker ซึ่งจะมีรายงานต่างๆเกี่ยวกับ ดูข้อทีมงาน การแจ้งงาน รายการตัวแทนฃำระเงินแล้ว การคืนค่าสายงาน คืนค่าคอม งานต่อายุ รายละเอียดงานผ่อนชำระ สรุปเงินได้ประจำปี รายงานปรับระดับ และอื่นๆ

วิธีใช้งานในเมนู รายงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung broker

ให้เข้าหน้าเว็บ https://www.srikrungbroker.co.th/ เท่านั้น และทำการเข้าระบบ Login ด้วยรหัสสมาฃิก แล้วทำการคลิกไปที่ปุ่มไอออน “รายงาน” ระบบจะแสดงเมนูย่อยมาให้เลือก ตามภาพ

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-1
 1. ดูข้อมูลทีมงาน
  • สถานะ A สีเขียว คือ สมาชิกในสายงาน
  • สถานะ B สีชมพู คือ สมาชิกในสายงานแต่ระดับเท่ากัน
  • สถานะ C สีขาว คือ สมาชิกในสายงานที่หลุดมาจากท่านอื่น เช่นระดับ 5 เชิญสมาชิกระดับ6มาสมัคร เมือ่ระดับ 6 ปรับมาเป็นระดับ 5 (เท่ากัน) ก็จะหลุดไปสายงานที่่สูงกว่า
  • เครื่องหมาย + ด้านหน้ารหัสสมาชิก เมื่อกดเข้าไปจะแสดงสมาชิกในทีมของรหัสนั้นๆ
ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-2

2. รายงานแจ้งงาน

สรุปการแจ้งงานประกันวิธีการใฃ้งานคือ

  1. กรอกปี ค.ศ.ที่ต้องการดู เฃ่น 2020
  2. กรอกเดือน เช่น เดือน มค เลือก 1, กพ เลือก 2 เป็นต้น
  3. กดปุ่ม view report
ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-3

หากต้องการบันทึกข้อมูลเป็น excel word pdf ให้กดที่ปุ่ม export แล้วทำตามขั้นตอนตามนี้

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-4

ในหน้าสรุปแจ้งงานในแต่ละงาน ช่องด้านข้างที่ต่อจากหมายเลขกรมธรรม์จะเป็นมีรูปเครื่องหมาย เอกสาร เมื่อกดคตลิกเข้าไปจะเป็นไฟล์กรมธรรม์ ซึ่งสามารถ save ออกมาได้เช่นกัน

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-5

3. รายการตัวแทนชำระเงินแล้ว

วิธีการดูมี 4 ขั้นตอน

  1. เลือกสถานะงานที่ต้องการดู จะมีสถานะ ALL, Motor, Non motor และ Policy
  2. กรอกปี ค.ศ.
  3. กรอกเดือน
  4. กดปุ่ม view report
ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-6

4. รายงานรอคืนค่าสายงาน

เพื่อดูค่าสายงานที่กำลังตัดจ่ายให้กับสมาฃิกในรอบต่อไป วิธีการดูจะเหมือนกับรายงานข้อที่ 3 คือ

  1. เลือกสถานะงานที่ต้องการดู จะมีสถานะ ALL, Motor, Non motor และ Policy
  2. กรอกปี ค.ศ.
  3. กรอกเดือน
  4. กดปุ่ม view report

5.รายงานคืนค่่าสายงานแล้ว

เพื่อดูค่าสายงานที่บริษัทได้ทำการจ่ายแล้ว วิะีการเรียกดูรายงานจะเหมือนกับข้อที่ 4

  1. เลือกสถานะงานที่ต้องการดู จะมีสถานะ ALL, Motor, Non motor และ Policy
  2. กรอกปี ค.ศ.
  3. กรอกเดือน
  4. กดปุ่ม view report

6. รายงานเตือนต่ออายุ

เพื่อดูว่ากรมธรรม์ไหนของลูกค้าท่านใดที่ใกล้จะถึงกำหนดต่ออายุ เพื่อนำข้อมูลดังกล่างไปพูดคุยกับลูกค้า วิธีการเรียกดูสามารถดูได้ล่วงหน้า 1 -3 เดือน

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-7
ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-8

7. รายละเอียดงานต่ออายุ

เพื่อค้นหารว่ากรมธรรม์ของลูกค้าจะครบกำหนดเมื่อไหร่ วิธีการเรียกรายงานนี้

  1. กดช่องเลือกค้นหาข้อมูล ซึ่งจะมีเมนูย่อยให้เลือกอีก 6 เมนูดังนี้ ทั้งหมด, เลขทะเบียน, เลขที่อ้างอิง, เลชกรมธรรม์, ชือ่หรือนามสกุลลูกค้า และ เลขตัวถังรถ
  2. กดปุ้ม view report

8. รายงานคืนค่าคอม

เพื่อดูการคืนค่าคอมจากบริษัท เฉพาะเดือนที่ต้องการ วิธีการเรียกรายงานนี้

  1. เลือกปี ค.ศ.
  2. เลือกเดือน
  3. กดปุ่ม view report.

ศรีกรุง โบรกเกอร์

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-9