ศรีกรุงโบรคเกอร์ ดีไหม น่าเชื่อถือไหม

ผู้เขียน wisith wisesjindawat
เผยแพร่ 24 ธ.ต. 63 | ปรับปรุง 4 มิ.ย. 64

ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung broker-ดีไหม-1

คำถาม ศรีกรุงโบรคเกอร์ ดีไหม น่าเฃื่อถือไหม เป็นข้อสงสัยที่ผู้สนใจจะซื้อประกันหรือผู้สนใจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยมักจะถาม เช่นเดียวกับที่ถาม Srikrung Broker pantip พันทิป

คำตอบที่ตรงและชัดเจนน่าเชื่อถือได้ว่าพวกเขาคิดยังไงคือ คำตอบจากหน่วยงานรัฐ บริษัทคู่ค้าที่ทำงานด้วย ลูกค้า ผลงานที่ผ่านมา และสมาชิกที่ร่วมงานจริง ซึ่งเปรียบเหมือนการรีวิวสินค้าที่คุ้นเคยกัน

Srikrung Broker คือ บริษัทนายหน้านิติบุคคล บริการผลิตภัณฑ์วินาศภัยครบวงจรให้ความคุ้มครองรถยนต์ สุขภาพ อัคคีภัย เบ็ตเตล็ด เป็นต้น เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี ทำงานร่วมกับคู่ค้าหลายส่วน หลายองค์กร พวกเค้าคิดยังไงบ้าง

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ดีไหม น่าเชื่อถือไหม - คำตอบจาก คปภ.

หน่วยงานของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน ทำหน้าที่กำกับ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจ รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ด้านการประกันภัย ได้มอบรางวัลนายหน้านิติบุคคลดีเด่นประจำปี 2561 และปี 2562 (2ปีซ้อน) ให้แก่ บริษัท Srikrung Broker จำกัด ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าบริษัททุกฝ่าย

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ดีไหม น่าเชื่อถือไหม - คำตอบบริษัทประกันวินาศภัย

ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung broker-ดีไหม-3
ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung broker-ดีไหม-3

บริษัทประกันวินาศภัย คือ บริษัทที่มอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าตามเงื่อนใขและระยะเวลาที่กำหนด เช่น วิริยะ กรุงเทพ ทิพย์ อาคเนย์ เป็นต้น โดย Srikrung Broker ทำหน้าที่เป็นนายหน้าให้กับบริษัทข้างต้น บริษัทดังกล่าวได้เห็นการปรับปรุง พัฒนาในด้านต่างๆมาโดยตลอด จึงได้มอบรางวัลต่างๆให้ ซึ่งที่รวบรวมมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ดีไหม น่าเชื่อถือไหม - คำตอบจากลูกค้า

ลูกค้าคือผู้ที่ซื้อประกันวินาศภัย ยอดขายจากลูกค้าเป็นอีกคำตอบของการได้รับความไว้วางไว้ในบริการ ซึ่ง Srikrung Broker มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดถึงแม้จะเจอวิกฤตในช่วงโควิดก็ตาม

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ดีไหม น่าเชื่อถือไหม - คำตอบจากสมาชิก

สมาชิกที่สมัครเข้ามาเพื่อซื้อใช้รับส่วนลดและเพื่อทำเป็นธุรกิจ จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมาตลอด ในปี 2563 มีสมาชิกมากกว่า 300.000 รหัส ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากระบบการทำงาน ระบบการสนับสนุนจาก Srikrung Broker ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ทำให้กับสมาชิก

สรุป คำตอบ ศรีกรุงโบรคเกอร์ดีไหม น่าเชื่อไหม

คำตอบจากหน่วยงานภาครัฐ คปถ. บริษัทประกันวินาศภัย ลูกค้า สมาชิก พอให้คลายข้อสงสัยได้บ้าง และเป็นคำตอบว่าทำไมหลายๆท่านสนใจสมัครสมาชิก ศรีกรุง โบรคเกอร์ แล้วคุณละคิดยังไง