10 ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

ธุรกิจ-พารวย-มาแรง-ทำเงิน-ทำธุรกิจอะไรดี-2564

ทำธุรกิจอะไรดี 2021 ธุรกิจไหนพารวยมาแรงทำเงินปี 2564 ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  Center of Economic and Business Forecasting (CEBF) ได้ทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุกปี

สารบัญหัวข้อย่อย ซ่อน

อันดับ 1
บริการทางการแพทย์และความงาม- ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

(อันดับที่1 มี 2กลุ่ม)การบริการทางการแพทย์การพยาบาลการรักษาสุขภาพและความสวยความงาม

ทำไมถึงมาแรง

 • ผู้คนส่วนใหญ่ของโลกยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด
 • เทรนในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น
 • เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเช่น การรักษาทางไกล การจองคิวนัดพบแพทย์ เป็นต้น
 • ค่ารักษาพยาบาลในไทยราคาไม่แพงและมีคุณภาพสูง

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • กำลังซื้อบางกลุ่มลดลง
 • การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น
 • ยา เครื่องมือแพทย์ปลอม ไม่ได้คุณภาพ จนทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง
 • จำนวนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และความงามไม่มากพอ

อันดับ 1
E-commerce – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

(อันดับที่1 มี 2กลุ่ม) E-commerce ซื้อขายสินค้า บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม ผ่านโซเชี่ยวมีเดียต่างๆ

ทำไมถึงมาแรง

 • สถานการณ์โควิด ทำให้ทั้งคนซื้อและคนขายหันมาใช้ออนไลน์
 • ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการชำระเงินที่สะดวกและง่ายเช่น ระบบตัดเงิน ระบบเก็บเงินปลายทาง
 • ภาครัฐมีโครงการสนับสนุน เช่น คนละครึ่ง พร้อมเพย์

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • ภาษีออนไลน์
 • การแข่งขันรุนแรงขึ้นทั้งเจ้าเดิม รายใหม่ หรือ เจ้าใหญ่ที่อาจจะเข้ามา
 • การหลอกขายสินค้ายังคงมี สินค้าไม่ตรงปก

อันดับ 2
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

(อันดับที่2 มี 2กลุ่ม)คนกลางหรือตลาดกลางบนอินเตอร์เน็ท เติบโตต่อเนื่องสอดคล้องการเติบโตของช่องทาง e-commerce ตัวอย่างคนกลางเช่น shopee, Lazada, JD ,marketplace ต่างๆ

ทำไมถึงมาแรง

 • สถานการณ์โควิด ทำให้ทั้งคนซื้อและคนขายหันมาใช้ออนไลน์
 • ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการชำระเงินที่สะดวกและง่ายเช่น ระบบตัดเงิน ระบบเก็บเงินปลายทาง
 • ภาครัฐมีโครงการสนับสนุน เช่น คนละครึ่ง พร้อมเพย์

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้การต้นทุนการพัฒนาปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
 • การแข่งขันภายในแพลตฟอร์มไมว่าจะด้านราคา ลด แลก แจก แถม รุนแรงขึ้น
 • ความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้ซื้อ ผู้ขายให้ไว้กับคนกลาง

อันดับ 2
ทำคอนเทนต์ Youtuber – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

2021

(อันดับที่2 มี 2กลุ่ม) Youtuber นักสร้างวีดีโอคอนเท้นท์แล้วนำไปไว้ในยูทูปสร้างรายได้จากค่าโฆษณา

ทำไมถึงมาแรง

 • ผู้บริโภคหันมานิยมดูคอนเท้นท์แนววิดีโดมาขึ้น เนื่องจากสะดวกเข้าใจง่ายกว่าการอ่าน
 • ได้รับค่าโฆษณาเป็นลักษณะการประมูล ยิ่งช่องไหนคลิปไหนคนประมูลเยอะจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
 • ลงทุนต่ำ ใช้โทรศัพท์ที่มีอยู่ก็ทำได้แล้ว

 

ความเสี่ยงก็มาคู้กัน

 • กฎระเบียบทาง youtube มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • เทรนความนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว ต้องมีการอัพเดทเทรนเรื่อยๆ
 • การแข่งขันสูงมีหน้าใหม่ๆมาเรื่อยๆ

อันดับ 3
ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

ประกันวินาศภัยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันเบ็ตเตล็ด ประกันสุขภาพ ส่วนประกันชีวิต เช่น ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ ประกันบำนาญ เป้นต้น

ทำไมถึงมาแรง

 • โควิท Covid-19 ทำให้ผู้คนหันมาซื้อประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
 • ประชาชนให้ความสำคัญกับประกันเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าครองชีพต่างๆสูงขึ้น ทำให้ประชาชนหันมาคุ้มครอง บริหารความเสี่ยงผ่านประกันภัยต่างๆ
 • ภาครัฐให้การส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีหรือรูปแบบต่างๆ
 • สามารถเริ่มสร้างรายได้ลงทุนน้อยได้ด้วยการเป็น ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย หรือ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • การเกิดโรคอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ
 • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
 • อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

อันดับ 4
เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ยา เภสัชภัณฑ์ – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

ทำไมถึงมาแรง

 • ปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน มะเร็ง รวมถึงจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 • สถานการณ์โควิด-19 และ ฝุ่น PM 2.5
 • ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • การลงทุนมีต้นทุนที่สูง
 • การแข่งขันที่สูงขึ้น
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่รวดเร็ว

อันดับ 5
เทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันพัฒนาไปมาก มีข้อมูลมากมายมหาศาล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง ตัดสินใจถูกต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

ทำไมถึงมาแรง

 • บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลโดยเฉพาะ Bigdata
 • บริษัทต่างๆ พยามยามพัฒนาการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ผู้ที่มีความเชียวชาญ ชำนาญมีจำกัด การแข่งขันน้อย
 • ค่าวิเคราะห์ข้อมูลมีราคาสูง กำไรสูง

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • กฎหมายและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์มากขึ้น
 • ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

อันดับ 6
อาหารและเครื่องดื่ม อาหารเสริมและสุขภาพ– ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

ติดอับดับมาโดยตลอดหลายๆปี เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจำวันของทุกๆคน เพียงแต่ว่าปีไหนอาหารหรือเครื่องดื่มไหนมาแรง เช่น บางปีจะเป็นพวกชาไข่มุก ร้านยำ เป็นต้น

ทำไมถึงมาแรง

 • โควิด-19 คนออกจากบ้านน้อยลง สั่งอาหารจากนอกบ้านมาทานที่บ้านมากขึ้น
 • ระบบบริการจัดส่งและชำระเงินสะดวกขึ้น เช่น grab panda เป็นต้น
 • ผู้คนสนใจสุขภาพมากขึ้นส่งผลให้อาหารกลุ่มนี้เติบโตขึ้น เช่น อาหารคลีน เครื่องดื่มวิตามินต่างๆ เป็นต้น
 • ระดับราคาอาหารในประเทศ ยังมีราคาไม่สูงนัก

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • การงดเว้นการจัดเทศกาลต่างๆ เนื่องจากโควิท-19 เช่นงดสงกรานต์ เป็นต้น
 • การเข้ามาของคู่แข่ง การแข่งขันตัดราคา
 • กระแสการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของผู้บริโภค เช่นบางช่วงฮิตเครื่องดื่มนี้ พอสักพักก็ไปฮิตตัวอื่นเป็นต้น

อันดับ 7
Street food– ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

Street food ขายอาหารเครื่องดื่มข้างทางหรือตลาดนัด หรือตามสถานที่ที่จัดไว้ แผงลอยต่างๆ เป็นต้น

ทำไมถึงมาแรง

 • ภาครัฐให้การสนับสนุนจากโครงการ “คนละครี่ง”
 • ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว จุดดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย
 • ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ผ่านทางโซเชียล ยูทูป รีวิวต่างๆ
 • การจัดส่งและชำระเงินที่สะดวกมากขึ้น ผ่าน grab lineman panda เป็นต้น

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • สถานการณ์โควิท-19 ที่ทำให้ท่องเที่ยวลดลง
 • มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย ถ้าทำได้ไม่ดีจะทำให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือลดลง
 • นโยบาย กฎระเบียบที่เกียวข้องกับร้านค้า
 • คู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น

อันดับ 8
ขนส่งและดีลิเวอร์ลี่ – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

(อันดับ 8 มี 2 กลุ่ม)Delivery จัดส่งทั้งสินค้า เอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม เติบโตขึ้นตาม การเติบโตของการค้าออนไลน์ เช่น Kerry, J&T, Grab, Lineman, Panda เป็นต้น

ทำไมถึงมาแรง

 • การเติบโตของการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือจาก marketplace platform ต่างๆ เช่น shopee Lazada JD ต่างต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้า
 • การเข้ามาของ platform ใหม่มากขึ้น เช่น การส่งเอกสาร การฝากซื้อสินค้า เป็นต้น

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • การแข่งขันที่แย่งลูกค้ากันโดยตัดราคา
 • ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าจ่างแรงงาน เป็นต้น
 • ข้อจำกัดด้านเงินทุน โดยเฉพาะรายกลาง รายเล็ก
 • หากเกิดการ lock down บางพื้นที่จะทำให้ส่งของได้ล่าช้า ต้นทุนเพิ่มขึ้น

อันดับ 8
Fintech และการชำระเงินออนไลน์ – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

(อันดับ 8 มี 2 กลุ่ม)

ทำไมถึงมาแรง

 • การเติบโตของออนไลน์ ที่ต้องใช้การชำเงินออนไลน์คู่กันไป
 • การงดเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงิน
 • ร้านค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง หันมารับเงินโอนมาขึ้น
 • การส่งเสริมภาครัฐเช่น ใครจะเข้าโครงการต้องมีแอปต่างๆไว้คอยรับเงิน หรือจ่ายเงิน

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • ความปลอดภัยของเงินและข้อมูลของผู้ใช้บริการจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 • ความเชียวชาญของบุคคลากรในการให้บริการแก่ลูกค้า

อันดับ 9
ตู้หยอดเหรียญ – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

(อันดับ 9 มี 2 กลุ่ม)

ตู้หยอดเหรียญบริการให้กับชุมชน เช่น ร้านสะดวกซัก น้ำดื่ม เติมเงิน เป็นต้น

ทำไมถึงมาแรง

 • ผู้บริโภคต้องการความสะดวก ประหยัดเวลา เพิ่มขึ้น
 • สร้างรายได้ตลอด 24 ชม.
 • ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมากในการดำเนินงาน

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • ผู้เล่นรายใหญ่เริ่มเข้ามาลงทุน ทำให้รายเล็กมีความเสี่ยง
 • การลงทุนกับเครื่องหยอดเหรียญค่อนข้างสูง
 • ทำเลที่ตั้งมีต่อความสำเร็จ

อันดับ 9
พลังงาน– ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

(อันดับ 9 มี 2 กลุ่ม)

พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ไฟฟ้า หรือจากแหล่งอื่นๆ

ทำไมถึงมาแรง

 • ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทยักษ์ใหญ่หันมาลงทุนในพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
 • นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริม และกระแสทีต้องการพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ
 • การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยี

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สูง
 • ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สร้างอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ

อันดับ 10
กฏหมายและบัญชี – ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

(อันดับ 10 มี 2 กลุ่ม)

ทำไมถึงมาแรง

 • ผู้คนรักษาสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้น
 • สภาพเศรษฐกิจที่มี การผิดชำระหนี้ ผิดสัญญา การทวงถาม มากขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาต่างๆ
 • นโยบายที่เข้มขึ้นในการจัดทำภาษีและบัญชีของผู้ประกอบการ

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • ผู้ประกอบการหาความรู้จากออนไลน์ได้ หรือปรีกษาออนไลน์ได้
 • มีคู่แข่งมากขึ้น
 • โปรแกรมบัญชีมีการพัฒนามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นผู้ประกอบการทำเองได้

อันดับ 10
ออกแบบและบรรจุภัณฑ์– ธุรกิจพารวยมาแรงทำเงิน 2564 ทำธุรกิจอะไรดี 2021

(อันดับ 10 มี 2 กลุ่ม)

ทำไมถึงมาแรง

 • มีคนมาสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองเพิ่มขึ้น การออกแบบและบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ให้จดจำและแตกต่าง โดดเด่น
 • ราคาการให้บริการค่อนข้างสูง กำไรดี

 

ความเสี่ยงก็มาคู่กัน

 • การแข่งขันสูงขึ้น
 • กฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้ตราหรือรูปต่างๆ

สรุป
ธุรกิจมาแรงพารวยทำเงิน ทำธุรกิจอะไรดี 2021

เทรนใหญ่ในปี 2021 ยังเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ โควิท-19 เช่น การแพทย์, เครื่องมือแพทย์, เวชภัณฑ์, ประกันภัย ต่างๆ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์เช่น ขายของบน platform, การขนส่งสินค้า, การชำระเงิน,บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

แล้วจะทำธุรกิจอะไรดี 2021 ขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านต่างๆของแต่ละบุคคลเช่น ทุน ความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง บางกิจการจะเริ่มต้องใช้ทุนเยอะ บางกิจการเริ่มต้นก็ใช้ทุนน้อย คิดเห็นอย่างไร พูดคุยกันในคอมเมนท์เลยครับ