สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี มกราคม 2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนมกราคม 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                      วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
 • เวลา                      09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                  มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี
 • จำนวนรับ               40 ท่าน
 • วิธีการสอบ             ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน         500 บาท
 • ค่าติว                     50 บาท
 • ค่าสมาชิก              200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย-เพชรบุรี-ราชภัฏ-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการ สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี วันที่ 26 มกราคม 2563
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาง จันทนา วรคุตตานนท์
2 นางสาว นันทนิจ กิจเกษตรสถาพร
3 นาย ชาญณรงค์ มาลีวัลย์
4 นางสาว ธันยวัณย์ พงษ์วิชชุลดา
5 นาย แอ๊ด อันคําวง
6 นางสาว กัญญ์ดา มีมั่งคั่ง
7 นาย อภิสิทธิ์ ตะลุ่มพุก
8 นาย สามารถ ศิริบรรจง
9 นางสาว เสาวนีย์ อินทรเนตร
10 นาย สมยศ เฉยกลิ?น
11 นางสาว ปริศนา อินทร์นิ?ม
12 นาง จุฑาทิพย์ ประดิษฐ์พงษ์
13 นาย ชํานาญ จันทรมา
14 นางสาว กันต์ปวีร์ ปรพัฒน์พานิช
15 นางสาว เสาวณีย์ บัวล้อม
16 นางสาว นนทลี สินลายวง
17 นาย สาธิต แสงสว่าง
18 นาย ธวัตชัย หูเขียว
19 นาย วุฒิชัย เณรตาก้อง
20 นาง ปาณิสรา พงศ์พันธ์อนุสร
21 นาย มรกต นุ่มอ่อน
22 นางสาว ทองทราย คําปก
23 นางสาว อรวรรณ คงสุขโข
24 นางสาว อนัญญา พันธ์คุณาวัฒน์
25 นางสาว นฤมล ทัศกุล
26 นางสาว สโรชา อินทปัญญา
27 นาง ปรียาภรณ์ เยื่อทองเทศ
28 นาง รัชดาภรณ์ ปลั่งศรีสกุล
29 นาย ศักดา โตทรัพย์
30 นางสาว กัญญา ประดิษฐวงค์
31 นางสาว หนึ่งสตรี ศรีแตงอ่อน
32 นาย วิทยา มณีวงศ์

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เพชรบุรี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter