สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี กุมภาพันธ์ 2563

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                       วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา                       09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                   มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี
 • จำนวนรับ                40 ท่าน
 • วิธีการสอบ              ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน          500 บาท
 • ค่าติว                      50 บาท
 • ค่าสมาชิก               200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-อุดรธานี-ราชภัฏ-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี

วิธีการ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว ทิพวรรณ นาไชยเงิน
2 นาง ฉวีวรรณ ชานนตรี
3 นาง ปราณี อาจสุวรรณ
4 นาย พชร วนิจวรางกุล
5 นางสาว นิภาพรรณ์ อาแพงพันธ์
6 นาง นิตยา ลักษณะ
7 นางสาว วิชุดา ไชยคง
8 นางสาว เกณิกา วรพิทย์
9 นาง ประจงจิตต์ จรัญรักษ์
10 นาย ภูมิพัฒน์ เจตน์ฐากูร
11 นางสาว ณัฐธยาน์ เจตน์ฐากูร
12 นาย ณัฐพล จันทราช
13 นาง วัชรี จันทะบุตร
14 นาย อดุลย์ สีกะมุท
15 นางสาว จิราภรณ์ แก้วอินตะ
16 นางสาว ปุณณดา สีสุมา
17 นาย พันธวัฒน์ ทิพย์อักษร
18 นางสาว ปวริศา โมทะนี
19 นาย พงษ์ประวิทย์ จุลประวัติ
20 นาง มยุรี พุทธเสน
21 นาง ธัญรดี น้าเพ็ชร์
22 นางสาว จิตตานันทิ์ ธรรมวัฒน์สกุล
23 นาง วิไลร์ ปราบพาล
24 นาย สมคิด สุทธิแพทย์
25 นาง นุชรี จุกส์
26 นาย ณัฐพล ดวงดี
27 นาย รพินทร์ เจริญสุข
28 นาย เศรษฐา ศรีธรรมโม
29 นางสาว ปราณี แพงขวา
30 นางสาว ปิยะพร วิจารณรงค์
31 นาย ณัฐทกาญจน์ นภัทรดลธนิตย์
32 นาง ประเทือง รัตนพร
33 นาง อารันยา ทศภักดิ์
34 นาย สากล เพียดสิงห์
35 นาง จินตนา โอนทอง
36 นางสาว แอนนา รัศมีเด่นดวง
37 นางสาว ภิญญาธนันท์ อภิรมย์เดชานนท์
38 นางสาว วิชญาดา ฝ่ายเหนือ

กำหนดการ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุดรธานี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter