สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา มีนาคม 2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนมีนาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                   วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2562
 • เวลา                   09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ตึกศูนย์คอมพิวเตอร์
 • จำนวนรับ            40 ท่าน
 • วิธีการสอบ          ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน      500 บาท
 • ค่าติว                  50 บาท
 • ค่าสมาชิก            200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย-สงขลา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา วันที่ 31 มีนาคม 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว กมลมาศ แก้วหนู
2 นาย ไพบูลย์ เนตรวชิรกุล
3 นางสาว ณัชชารีย์ วัชรพิธานรัตน์
4 นางสาว สุภาภรณ์ คัดชู
5 นางสาว กาญฤทัย ไหมสุข
6 นาย สุรศักดิ อริยะวงศ์สกุล
7 นางสาว บุญณิศา บุญเครือ
8 นางสาว ดรุณี จันทร์รอด
9 นาย วิฑูร พรหมเพชร
10 นางสาว จิตติมา แก้วคงศรี
11 นางสาว ยุวดี สมณะกิจ
12 นางสาว โนรีดา พรหมวิจิต
13 นาย ไชยยันต์ อิสสระ
14 นาย พงศ์ณภัทร คชภักดี
15 นางสาว ภัชรินธร อิสสระ
16 นางสาว จุฑาทิพย์ จันพรม
17 นางสาว วิไลวรรณ แก้วปาน
18 นางสาว จงกลณี เทพสิงหรณ์
19 นาย วิสุทธิ จันทร์คํา
20 นาง กาญจนา พรหมดวง
21 นาย วัชระ พรหมดวง
22 นางสาว มณฑกานต์ พิธกิจ
23 นาง เสาวณีย์ แจ่มใส
24 นาง ขวัญฤทัย กุลโรจนสิริ
25 นางสาว ดวงสมร มุสิกาญจน์
26 นางสาว ขวัญกนก แสงสุวรรณ์
27 นางสาว สมใจ อินทรัตน์
28 นาง จันทนิภา ทองคํา
29 นาง สรินรัตน์ จิตประพันธ์
30 นางสาว จุฑารัตน์ จิตประพันธ์
31 นางสาว ตูแวย๊ะ ตูแวบือซา
32 นาง มนพัทธ์ วิบูลย์พันธุ์
33 นางสาว วริศรา เหล่าเวชศาสตร์
34 นางสาว ศศิธร หลักบ้าน
35 นางสาว ปุณณภา ด้วงนุ้ย
36 นาง สุพร ศรีทวีป
37 นาง ปวรวรรณ พิเชียรรุ่งสกุล
38 นางสาว ปัญณธร ขําพิทักษ์
39 นาย เกียรติศักดิ เถกประสิทธิ
40 นางสาว มาริสา เศรษฐ์สุข

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สงขลา บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter