สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย สกลนคร ธันวาคม 2562

สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย สกลนคร บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนธันวาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย สกลนคร รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                           วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
 • เวลา                           09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                       มหาวิทยาลัยราชภัฎ สกลนคร
 • จำนวนรับ                    40 ท่าน
 • วิธีการสอบ                  ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน              500 บาท
 • ค่าติว                          50 บาท
 • ค่าสมาชิก                   200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันภัย สกลนคร รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-สกลนคร-ราชภัฏ-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ สกลนคร

วิธีการ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย สกลนคร รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย สกลนคร 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย สกลนคร

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย สกลนคร วันที่ 21 ธันวาคม 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย ยุทธนันท์ สิงห์คํามา
2 นางสาว ฐิติรัตน์ จันทะพันธ์
3 นางสาว รุ่งนภา พงษ์พัฒน์
4 นางสาว บุษกร ปัดแพง
5 นาย ธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์
6 นาง ปรียารัตน์ เรืองวรบูรณ์
7 นาย ครรชิต เรืองวรบูรณ์
8 นางสาว ทิพดี เหมะธุลิน
9 นาย ภัทรกฤต ธุระพันธุ์
10 นาย สมพร ศรีสงคราม
11 นาย อธิปพงษ์ ดวงทาทอน
12 นางสาว พัชรี ชีด้วง
13 นาย ธวัฒชัย หอมแพน
14 นาย ภานุมาส ธงยศ
15 นางสาว วัชราภรณ์ สมเมือง
16 นางสาว จินตนา คําไพบูลย์
17 นางสาว ลริศรา โพธิวัฒน์
18 นาย เสริมชัย โพธิ?ไชยรัตน์
19 นาย ธีระพงษ์ สิทธิโคตร
20 นางสาว พัชรา ธงยศ
21 นางสาว ญาณกร วรธราดล
22 นาย ชัชพล อินเพ็ง
23 นางสาว วิลาสินี สุริยะจันทร์
24 นางสาว สาวิตรี แซงดาว
25 นางสาว เมธิศา นครังสุ
26 นางสาว กิติพร คําถาวร
27 นาย ธรรมนูญ สุขคณาลักษณ์
28 นาย ชัชวาลย์ ศรีจันทร์
29 นาย วทัญsู เจริญราษฎร์
30 นาง สุนันทา อินตันกิตติเจริญ
31 นางสาว วิชชุลดา ศรีสมยา
32 นางสาว นิรมล พรมภา
33 นาย ภูมิพัฒน์ เหมรา
34 นาย สุรศักดิ? โพธิ?แก้ว
35 นางสาว นงค์ลักษณ์ รัตนะ
36 นาย ธนาพร บงบุตร
37 นางสาว จันทร์สุดา ชาลีวรรณ
38 นาย นครชัย สิทธิรัตน์ ณ นครพนม

กำหนดการ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย

กำหนดการ –> สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย สกลนคร รอบพิเศษ

สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย สกลนคร บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter