สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด สิงหาคม 2562

สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนสิงหาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                      วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
 • เวลา                      09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด
 • จำนวนรับ               50 ท่าน
 • วิธีการสอบ             ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน         500 บาท
 • ค่าติว                     50 บาท
 • ค่าสมาชิก              200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-ร้อยเอ็ด-ราชภัฏ-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ ร้อยเอ็ด

วิธีการ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว กมลรัตน์ พันธุขันธ์
2 นางสาว ธนิศานันท์ ทุมวงค์
3 นาย สุภกฤษฏิ์ ภูมิโชติ
4 นาย วศิน ทีสุกะ
5 นาง จิรา พรหมจรรย์
6 นาย ปริญ คณาศรี
7 นางสาว จตุภรณ์ สมัครเดียว
8 นาย สิทธิชัย ศรีวนค้ำ
9 นางสาว โชติกา นาเมืองรักษ์
10 นาย สุรสิทธิ์ เจียรกุล
11 นาง ลักขณา แพทย์เยี่ยม
12 นาง ธัญวรัตน์ พงศ์พัชรางกูร
13 นางสาว เอรวรรณ หลวงซา
14 นางสาว ปราณี สมานจิตร
15 นาย ปัญญา เล็บขาว
16 นางสาว นัฎฐากาญจน์ แสนพยุห์
17 นางสาว พิชญา ผาสด
18 นางสาว มณฑิรา จําปานิล
19 นางสาว มัทนา จันทะชํานิ
20 นางสาว อัครมณี ศรีทราไชย
21 สิบเอก ปัญญา แก่นทอง
22 นางสาว จริญญา ใจแน่น
23 นาง นุชลี ชัยบุญ
24 นางสาว พูนทรัพย์ นาฎผุสดี
25 นางสาว มุกดา วินทะไชย
26 นาย ธนพล โอฆะพนม
27 นาย ชัยพิพัฒน์ นาเมืองรักษ์
28 นาง ณิฐากร พยุหะ
29 นางสาว ภัคภิญญา เกษมทรัพย์
30 นาย ปรพัฒน์ ดวงมณี
31 นาง ธันยพร ดวงมณี
32 นาย พัฒน์ยศ ปริพุฒิ
33 นางสาว นภาพร กุลวงษ์
34 นางสาว พิศมัย นาทัน
35 นาย อโศก ภักดีวุฒิ
36 นางสาว ปุณณภา ศรีสมสอาด
37 นาย ธีรศักดิ์ วงศ์อารีย์
38 นาย อภิรัชต สมเพชร
39 นางสาว เอมอร บางใบ
40 นางสาว กันย์ลภัส แสนยบุตร
41 นางสาว ณัฏฐนันท์ สารครศรี
42 นางสาว ภรณ์พณา จันทร์สิน
43 นางสาว สุภาวดี ตามผึ้ง
44 นาง ภัชภิชา ประกอบแก้ว
45 นางสาว ราตรี เขตประทุม
46 นาย พรเทพ บุญเดช

กำหนดการ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย

กำหนดการ –> สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด รอบพิเศษ

สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ร้อยเอ็ด บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter