สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี ธันวาคม 2562

สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนธันวาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                     วันอาทิคย์ที่  1 ธันวาคม 2562
 • เวลา                     09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                 วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี
 • จำนวนรับ               40 ท่าน
 • วิธีการสอบ             ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน        500 บาท
 • ค่าติว                    50 บาท
 • ค่าสมาชิก             200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี รอบพิเศษ

สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย-ราชบุรี-วิทยาลับเทคนิค-แผนที่
แผนที่ สถานที่ สอบ นายหน้า วินาศภัย วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี

วิธีการ สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการ สอบ นายหน้า วินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย สืบพงษ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2 นาง พิมพ์ชญา ยางงาม
3 นางสาว เอมอร กมลมุนีโชติ
4 นางสาว วงพลอย ธนันต์รวีพร
5 นางสาว ณัฐชมพร อ่อนคง
6 นางสาว มาลี เสาร์แบน
7 นางสาว สมฤดี ทองบ่อ
8 นาง วรลักษณ์ คงหนู
9 นางสาว นํ?าฝน ศรีจันทร์
10 นางสาว ขิมประภา เพียแก้ว
11 นางสาว สุดาพร นัยเนตร
12 นางสาว วริศรา ทรงกฤษ
13 นางสาว ปนิดา นุชนารถ
14 นางสาว ปิยะนุช ฉายะยันต์
15 นาง ประภาพร เสนาะคํา
16 นาย ชูศักดิ์ ชาญช่าง
17 นาย วิโรจน์ แก้ววิศิษฐ์กุล
18 นางสาว ธีมดี สุดตรง
19 นาย ภาณุมาศ รุ่งศรี
20 นาย สุวัธจชัย เพ่งพินิจ
21 นางสาว ชยาภา แจ่มเจ๊ก
22 นางสาว หัชลักษณ์ สาระเวก
23 นาย เสรี ศรีนวล
24 นาย อรรถพล วังมะนาว
25 นางสาว จารุภา โชติลดาถิรเจต
26 นางสาว สุชาดา ยานเวช
27 นาง กฤตพร พัฒนกุล
28 นาย สุรศักดิ์ นะฉัยยา
29 นางสาว อรอุมา คําแจ่ม
30 นาย สมภพ ปัญญะโสภา
31 นาย เจษฎา เตชะธรรมรัตน์
32 นาง รพีพรรณ มงคล
33 นาย กฤษดา มีนคร
34 นาย ภัควัฒน์ ปูคะวนัช

กำหนดการ สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย

กำหนดการ –> สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี รอบพิเศษ

สมัคร สอบ นายหน้า วินาศภัย ราชบุรี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter