สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร ตุลาคม 2562

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนตุลาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                           วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
 • เวลา                           09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                       โรงเรียนมุกดาหาร
 • จำนวนรับ                    40 ท่าน
 • วิธีการสอบ                  ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน              500 บาท
 • ค่าติว                          50 บาท
 • ค่าสมาชิก                    200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-มุกดาหาร-โรงเรียน-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย โรงเรียนมุกดาหาร

วิธีการ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว ณภัทร โคตรสมบัติ
2 นางสาว อทิตา โคตรสมบัติ
3 นาย สุรสิทธิ์ เจียรกุล
4 นาย สฤษดิ์ บุญสี
5 นาย ภูมิพัฒน์ เหมรา
6 นาย วิวัชรไชย บุญรอด
7 นาย วทัญญู เจริญราษฎร์
8 นางสาว พัชราภรณ์ อาจหาญ
9 นาย ณพพล จันดาว
10 นาย พีรวัส สาลีเพ็ง
11 นางสาว ดาวอําไพ ดวงมาลัย
12 นางสาว สาวิตรี แซงดาว
13 นางสาว เมธิศา นครังสุ
14 นางสาว กิติพร คําถาวร
15 นาง กัลยากุล สมบูรณ์ทรัพย์
16 นาย จิรกร สมบูรณ์ทรัพย์
17 นางสาว พัชลี ทิพอุต
18 นาย เอกลักษณ์ มาค่าย
19 นางสาว กมนชนก ขุรีดี
20 นางสาว สุภณี อิงอาจ
21 นาย ธรรมนูญ สุขคณาลักษณ์
22 นาย ชวลิต เทพล
23 นางสาว จันทร์เพ็ญ อังคุณะ
24 นางสาว วิสุทธิ์ตา จักรไชย
25 นางสาว ชญานุช พิมพ์ทอง
26 นาย จตุพร พิมพ์หล่อ
27 นางสาว จิราภรณ์ อุระ
28 นางสาว นราวดี เงินดี
29 นางสาว ณฐกนก มุ่งอุ้มกลาง
30 นางสาว กัญญาณัฐ มีศรี
31 นาย เวช คล่องแคล่ว
32 นาย ชัชวาลย์ ศรีจันทร์
33 นางสาว สุพัตรา ปั?นทอง
34 นาย เสรี อ้มวิชา
35 นาย ณัฐวุฒิ มูลสาร
36 นางสาว สิริญญา วงษารี

กำหนดการ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มุกดาหาร บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter