สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก กุมภาพันธ์ 2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่               วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา               09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่           มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
 • จำนวนรับ        40 ท่าน
 • วิธีการสอบ       ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน   500 บาท
 • ค่าติว               50 บาท
 • ค่าสมาชิก         200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-พิษณโลก-ราชภัฏพิบูลสงคราม-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาง สมบูรณ์ สุวัฒนากูร
2 นาง นพัชษ์สวัณ กฤตสุวรรณ์
3 นางสาว พรประภา เปรมศรี
4 นางสาว มินตรา ดวงกันยา
5 นาง คาแพง ศรีทอง
6 ว่าที่ ร.ต.ต. หญิง อริสา บุญเกิด
7 นาย พัชรพล ทิพย์โพธิ์
8 นาย เจราศักย์ พึ่งเกตุ
9 นางสาว สุพิชชา เต็งผักแว่น
10 นางสาว ภวิปภา ปัญญาวงค์
11 นางสาว สุกฤตา ยิ่งเจริญชาดา
12 นาย เมทัช ยิ่งเจริญชาดา
13 ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา แก้วแท้
14 นางสาว อรอนงค์ ชาวพิจิตร
15 จ่าสิบตรี กฤษณ์ ลอยเวหา
16 นาย ชุมพล คอนสาร
17 นาย ธีร์รัตน์ สุริยะ
18 นาย วัฒนา นราพล
19 นาง จิราพรรณ เสนาะดนตรี
20 นาย นะที พรหมอยู่
21 นางสาว ณภัค เวทยาวงค์
22 นาย ลม ห้อยพูน
23 นางสาว ชนิดา โพธิ์วัน
24 นางสาว หทัยภัทร จาปาดิบ
25 นางสาว ภาวิตา เหลาหชุลกรณ์
26 นางสาว ปฐมพร จิตพินิจ
27 นาย ศราวุฒิ บุญตัง
28 นาย มนตรี โนนจาด
29 นางสาว อัญชลี ศรีทิพย์
30 นาย อนุชา แสนประสิทธิ์
31 นางสาว บุญเรียม เอี่ยมบัวหลวง
32 นางสาว ภฤศมน พงษ์พุก
33 นาง อิศรารัตน์ ฉิมเฟื่อง
34 นาง พัชรี เริ่มหาสุข
35 นางสาว ศิริพร อยู่รวม
36 นางสาว พัชรินทร์ ศึกษา
37 นาง สุมิตตา ผัดแสน
38 นาย วัฒนศักดิ์ สารใจ
39 นางสาว นัฏฐณิชา โกญจนาท

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter