สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี ธันวาคม 2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนธันวาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                     วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
 • เวลา                     09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • จำนวนรับ              60 ท่าน
 • วิธีการสอบ            ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน        500 บาท
 • ค่าติว                    50 บาท
 • ค่าสมาชิก             200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย-ปัตตานี-มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี วันที่ 8 ธันวาคม 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย รูสมาน ดือราแม
2 นาย อัสมาน หะยีสะแม
3 นาย ซูเพียร เจ๊ะดอเลาะ
4 นางสาว วันนูรตัสนีม สามะ
5 นาย ชารีฟ ดอเลาะ
6 นาย ฮามูดี ดอเลาะ
7 นางสาว รุสนา แคเมาะ
8 นาย อานาจ ใจสมุทร
9 นางสาว นภารัตน์ วงศ์สินรายณ์
10 นาย มาสือลัน ดอเลาะ
11 นาย อุสมาน เต๊ะซา
12 นาง เจ๊ะรอเม๊าะ ดือราโอะ
13 นางสาว นายีฮะห์ มะสาและ
14 นาย รอฮะลี หายิมาหะมะ
15 นาย อับดุลรอซะ เจะอารง
16 นาย มะตอเห แลบา
17 นาย อุสมาน ยีอาลี
18 นางสาว ศุภจิรา มณีโชติ
19 นางสาว รุสดา เบญจสม
20 นาย ซายูตี เจ๊ะลี
21 นาย มูฮาหมัด มะดุวา
22 ว่าที่ร้อยตรี วิทยา มุสีสุทธิ์
23 นาย ฟาดีล ยานยา
24 นาง ณิชกานต์ วรศักตยานันต์
25 นาย ชนวีร์ มุสีสุทธิ์
26 นางสาว ซูไมยะห์ ดูสิ
27 นาง โรสมีนา แวสแลแม
28 นางสาว ไซตน ปิดอเลาะ
29 นาย อาแวอาแซ สาและ
30 นาย อับดุลรอยะ ปาแต
31 นาย มูฮาหมัดฮาลาวี กามาลอดิง
32 นาย มะสุไลมาน ยะโกะ
33 นาย ฟาอีช ดือเลาะ
34 นาย มะนอ มาหน๊ะ
35 นาย เชาวลี เล๊าะยีตา
36 นางสาว ชัญญา สาเรป
37 นาย นูรุดดิน ตาเยะ
38 นาย นิรันดร์ หาเล็ง
39 นางสาว นูเรีย อาลีอิสเฮาะ
40 นาย ฐิติภัทร วรศักตยานันต์
41 นางสาว วลัยลักษณ์ เขมิสราวงศ์
42 นาย ฟิกรี บูงอสายู
43 นางสาว รุสดา มะ
44 นางสาว นุรไอนี โตะหลง
45 นาย ตรีเทพ สิริโชติพล
46 นางสาว รุชนา เปาะแต
47 นาย สุริยา มางัดสาเระ
48 นางสาว กันยกร หะยีฮามะ
49 นางสาว นูรูลรัศมี มะโซะ
50 นาย อุสมาน โต๊ะยอ
51 นางสาว ปิยวรรณ ไกรนรา
52 นางสาว แวนุรมา แวนาแว
53 นางสาว โซเฟีย แวกาจิ
54 นาย อิมรอน ดือราแม
55 นาย กฤษฎ์ คงสีพุฒ
56 นาย มะกรี ลงยะระ
57 นางสาว รุสณีย์ เจ๊ะมิง
58 นางสาว ซูเฟียณี เจะหะ
59 นางสาว ซีริน หลงมีหนา
60 นาย สุรเชษฐ ตั้งหทัยวิสุทธิ์

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ปัตตานี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter