สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี กุมภาพันธ์ 2563

สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                     วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา                     09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • จำนวนรับ              40 ท่าน
 • วิธีการสอบ            ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน        500 บาท
 • ค่าติว                    50 บาท
 • ค่าสมาชิก             200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี รอบพิเศษ

สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย-ชลยุรี-มหาวิทยาลับบูรพา-แผนที่
แผนที่ สถานที่ สอบ นายหน้าประกันภัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

วิธีการ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย กานต์นิธิ คงงาม
2 นางสาว เกวลิน สุขสวัสดิ์
3 นางสาว นุชนาฏ ทองเพ็ชร
4 นางสาว ชมพลอย สาริยา
5 นาย วิเชียร เพิ่มเพียร
6 นางสาว ปิยธินัน ทรงศรีสวัสดิ์
7 นาง สายพิน พิมเสน
8 นางสาว เพื่อนทอง แสงจันทร์
9 นาย โยธิน เกิดสมบูรณ์
10 นางสาว นิดติญา เพ็งธรรม
11 นางสาว ศิริวรรณ ดีรักษา
12 นางสาว สุรีย์พร โรจน์เจริญวิวัฒน์
13 นาย จิรชาติ ธรรมชาติ
14 นาง ศตพร อาจวงษ์
15 นางสาว ปริยาภัสสร์ เหล่ามาลา
16 นางสาว พิมพ์พร มาสุข
17 นาย เฉลิมชัย เนตรโพธิ์แก้ว
18 นางสาว มณีวรรณ บุญเสริม
19 นาง พวงผกา ชุมพรัด
20 นางสาว รัชนี เมฆมณฑา
21 นางสาว ธาวินี พงษ์ชมพร
22 นางสาว กัลยา เปียทอง
23 นางสาว อุทุมพร อนันต์ก้านตง
24 นางสาว จารุณี สุขโข
25 นางสาว นิติยากร กัญญา
26 นางสาว รสสุคนธ์ เอี่ยมธิติวรสกุล
27 นาย จิณณวัตร จาเริญดี
28 นาย อาทิตย์ โคตะมัง
29 นางสาว จันทกานต์ ชมภูชัย
30 นาย บัญชา แสนกล้า
31 นางสาว ชัชวีร์ พลแสน
32 นาย วิธวัฒน์ จันทวรรณ
33 นางสาว สุวันนี ปองไป
34 นางสาว จันทร์เพ็ญ มาตรไชยเคน
35 นางสาว ยุภา เสนาไทย
36 นาย ภคพณ รักสกุล
37 นางสาว กชวรรณ เจริญศรี
38 นางสาว อลิศรา ม่วงศรี
39 นาย รัตนพล เกื้อเดช

กำหนดการ สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย

กำหนดการ –> สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี รอบพิเศษ

สมัคร สอบ นายหน้าประกันภัย ชลบุรี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter