สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ขั้นตอน จังหวัดไหน เมื่อไหร่

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกเข้าสู่ธุรกิจ เพื่อขอรับใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยบุคคลธรรมดา จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) Office of Insurance Commission ตามพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย มาตรา 63 ผู้ใดจะกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องได้รับใบอนุญาติจากนายทะเบียน(คปภ.)

จาก 5 ขั้นตอนรับบัตรใบอนุญาติ 1)ทำการสมัคร 2)ทำการสอบ 3)อบรมรับบัตร 4)ยื่นรับบัตร 5)อบรมต่อบัตร เนื้อหาหน้านี้จะอธิบายละเอียดในขั้นตอนที่ 1)

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย-5ขั้นตอน
สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ขั้นตอนแรกในขอรับใบอนุญาติ

ขั้นตอน สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มี 4 ขั้นตอนคือ

 1. ตรวจคุณสมบัติ
 2. ทำการลงทะเบียน
  • รอบ คปภ.
  • รอบพิเศษ
 3. ชำระค่าธรรมเนียม
 4. ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ

1. ตรวจคุณสมบัติ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

ตรวจคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับใบอนุญาติที่กำหนดโดย คปภ.ด้วยตัวเองก่อน สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ผ่านเกณฑ์ความรู้แล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ

2.1 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ.

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดการเปิดรับมีเป็นประจำทุกเดือนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด(บางจังหวัด) วันที่ วิธีการ จำนวนคนที่รับในแต่ละรอบ สถานที่ จะแตกต่างกันไปในแต่ละรอบ แต่ละจังหวัด ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อกำหนด

2.2 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย รอบพิเศษ

จัดรอบพิเศษโดยหน่วยงานได้ขออนุญาตจาก คปภ.

 • เพื่อรองรับจำนวนผู้สนใจที่เพิ่มมากขึ้น
 • บางท่านไม่สะดวกในวัน เวลา ที่ทาง คปภ จัด (วันธรรมดา วันจันทร์-ศุกร์)
 • บางจังหวัดอาจจะไม่มีจากจัดจาก คปภ.

การสอบกับ คปภ. หรือหน่วยงานที่ขออนุญาตเปิดสอบรอบพิเศษ ข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน

3.ชำระค่าธรรมเนียม

วิธีการและช่องทางชำระค่าธรรมเนียมของแต่ละหน่วยงานที่จัด จะแตกต่างกัน ดูรายละเอียดที่หัวข้อกำหนดสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

4. ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ

หลังจากหน่วยงานที่จัดสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ได้รับการชำระเงินแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิดังนั้นควรตรวจความถูกต้องของ คำนามหน้าชื่อ, ชื่อ , นามสกุล โดยต้องตรงกับบัตรประชาชน

คำถามมักถามบ่อยสมัครสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

 1. ลงทะเบียนทำยังไง ?

ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

 

 1. จัดที่จังหวัดไหนบ้าง ?

บางจังหวัดจัดทุกเดือนทั้งรอบ คปภ. และรอบพิเศษ บางจังหวัดอาจจะมีแต่รอบพิเศษ ดูกำหนดการแต่ละจังหวัด

 

 1. รอบ คปภ. กับรอบพิเศษ เหมือนกันและต่างกันยังไง ?

เหมือนกัน – ใช้เกณฑ์วัดความรู้มาตรฐานเดียวกัน โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ต่างกัน – รอบพิเศษจัดวันเสาร์อาทิตย์ ส่วนรอบ คปภ.วันธรรมดา, รอบพิเศษค่าใช้จ่ายสูงกว่า รอบ คปภ.

 

 1. ค่าใช้จ่ายกี่บาท ?

รอบ คปภ. 200 บาท รอบพิเศษแตกต่างกันตามหน่วยงานที่ขออนุญาตจัด ซึ่ง INCOME21 นำข้อมูลรอบพิเศษจาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

 1. ชำระค่าธรรมเนียมยังไง ?

แต่ละหน่วยงานที่จัด มีวิธีชำระแตกต่างกัน ดูเพิ่มเติมที่รายละเอียดแต่ละรอบ

 

 1. ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ชำระ ?

หากเลยกำหนดเวลาชำระจะยกให้ลิทธิให้ผู้อื่น

 

 1. ชำระแล้วอยากเลื่อนวัน ?

เลื่อนไม่ได้และไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ แต่สามารถลงทะเบียนใหม่อีกในรอบถัดไปได้

 

 1. มีวิชาหัวข้ออะไรบ้าง ?

1.จรรยาบรรณ 2.หลักการประกันภัย 3.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4.พระราชบัญญัติ(พรบ.)ที่เกี่ยวข้อง

 

 1. วิธีการวัดผลเป็นอย่างไร และ รู้ผลเมื่อไหร่ ?

ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ เวลา ที่กำหนด รู้ผลสอบทันที

 

 1. รู้ผลว่าผ่านเกณฑ์ความรู้แล้วต้องทำอย่างไรต่อ ?

เข้าอบรมรับบัตร 12 ชั่วโมงและทำการยื่นรับใบอนุญาติจาก คปภ.

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย คปภ. และรอบพิเศษ(จัดโดยศรีกรุงโบรคเกอร์) เปิดจังหวัดไหนบ้าง เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ช่วงเวลาไหน ชำระค่าธรรมเนียมยังไง แผนที่เดินทาง

กรุงเทพ ปริมณฑล

» กรุงเทพ

» สมุทรปราการ  พย-62

» สมุทรสงคราม สค-62

» นครปฐม พย-62

 

ภาคเหนือ

» เชียงใหม่ มค-63

» ลำปาง พย-62

» พิษณุโลก กพ-63

 

ภาคกลาง

» นครสวรรค์ ตค-62

» อยุธยา กพ-63

 

ภาคอีสาน

» นครราชสีมา  กพ-63

» บุรีรัมย์  มค-63

» อุบลราชธานี  มค-63

» อุดรธานี  กพ-63

» ขอนแก่น  พย-62

» สกลนคร  ธค-62

» ร้อยเอ็ด  พย-62

» มุกดาหาร  ตค-62

 

ภาคตะวันออก

» ชลบุรี กพ-63

» ระยอง  พย-62

 

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

สมัครสอบ นายหน้าประกันภัย มี 4 ขั้นตอน 1)ตรวจคุณสมบัติ 2)ลงทะเบียน 3)ชำระค่าธรรมเนียม 4)ตรวจรายชื่อ ทุกขั้นตอนทำออนไลน์ได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ต่อมาคือการเข้าทำการวัดเกณฑ์ความรู้ตามวันเวลาสถานที่กำหนด ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บุ๊คมาร์คบันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter