สมัครขายประกันรถยนต์ จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่สร้างรายได้ไม่รู้จบ

สมัครขายประกันรถยนต์ คือ การลงทะเบียนให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทและตกลงยอมรับเงื่อนใขต่างๆ เพื่อจะได้นำผลิตภัณฑ์คุ้มครองรถยนต์ประเภทต่างๆไปเสนอขายกับผู้สนใจเพื่อรับผลตอบแทน โดยการเสนอขายทำได้ในสองรูปแบบตัวแทนและนายหน้า สมัครแบบไหนที่ขายได้หลายๆบริษัท ไม่ต้องค้ำประกันลงทุนน้อย มีข้อมูลมากบอก

สมัครตัวแทนขายประกันรถยนต์

ขายประกันรถยนต์_สมัครตัวแทน
ขายประกันรถยนต์_สมัครตัวแทน

ตัวแทนจะทำหน้าที่ในนามบริษัทไม่ว่าจะเป็นการเสนอขาย หรือรับชำระเบี้ย ผุ้ในใจสามารถเป็นตัวแทนได้เพียงบริษัทเดียว หากต้องการเป็นตัวแทนบริษัทอื่นต้องให้บริษัทแรกอนุญาต เช่น เป็นตัวแทนวิริยะแล้ว หากต้องการเป็นตัวแทนบริษัทอื่นๆอีก ต้องให้ทางวิริยะอนุญาติ

เอกสารและคุณสมบัติรับสมัครตัวแทนประกันรถยนต์

คุณสมบัติตัวแทนจะเหมือนกับคุณสมบัติตัวแทนประกันวินาศภัยที่กำหนดโดย คปภ. มีเพิ่มเติมคือเรื่องการวางเงินหรือหาบุคคลค้ำประกัน

 1. รูปถ่าย ขนาดกี่นิ้ว แต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. เงินค้ำประกัน หรือ บุคคลค้ำประกัน จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท
 5. ค่าสมัครโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เก็บ

ขั้นตอนสมัครเป็นตัวแทนขายประกันรถยนต์

 1. เข้าไปหน้าเว็บไซด์บริษัทที่ท่านต้องการเป็นตัวแทน เช่น เว็บบริษัทวิริยะ
 2. มองหาปุ่ม ร่วมงานกับเรา สมัครเป็นตัวแทน หรือปุ่มที่มีความหมายคล้ายกัน
 3. ศึกษารายละเอียดเงื่อนใขต่างๆ
 4. สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในข้อสงสัย เฃ่น เงินค้ำเท่าไหร่ คนค้ำเป็นใครได้บ้าง เป็นต้น
 5. กรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างในแบบฟอร์มและจัดส่งบริษัท

สมัครนายหน้าขายประกันรถยนต์กับบริษัท

ขายประกันรถยนต์_สมัครนายหน้าบริษัท
ขายประกันรถยนต์_สมัครนายหน้าบริษัท

นายหน้าจะทำหน้าขี้ช่องให้ลูกค้าทำสัญญากับบริษัท (ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท) จะเป็นนายหน้าให้กับกี่บริษัทก็ได้ไม่มีข้อจำกัด โดยการสมัครตรงกับบริษัท ภาษาในวงการเรียกว่า “เปิดโค๊ดตรง” เปิดโค๊ดกับบริษัท เช่น วิริยะ ทิพย อาคเนย์ เป็นต้น

เอกสารและคุณสมบัติรับสมัครนายหน้าประกันรถยนต์

คุณสมบัตินายหน้าจะเหมือนกับคุณสมบัตินายหน้าประกันวินาศภัยที่กำหนดโดย คปภ. มีเพิ่มเติมคือเรื่องการวางเงินหรือหาบุคคลค้ำประกัน

 1. รูปถ่าย ขนาดกี่นิ้ว แต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. เงินค้ำประกัน หรือ บุคคลค้ำประกัน จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท
 5. ค่าสมัครโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เก็บ

ขั้นตอนสมัครเป็นนายหน้าขายประกันรถยนต์

 1. เข้าไปหน้าเว็บไซด์บริษัทที่ท่านต้องการเป็นนายหน้า เช่น เว็บบริษัทวิริยะ
 2. มองหาปุ่ม ร่วมงานกับเรา สมัครเป็นนายหน้า หรือปุ่มที่มีความหมายคล้ายกัน
 3. ศึกษารายละเอียดเงื่อนใขต่างๆ
 4. สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในข้อสงสัย เฃ่น เงินค้ำเท่าไหร่ คนค้ำเป็นใครได้บ้าง เป็นต้น
 5. กรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างในแบบฟอร์มและจัดส่งบริษัท

สมัครนายหน้าขายประกันรถยนต์กับโบรคเกอร์

ขายประกันรถยนต์_สมัครนายหน้าโบรคเกอร์
ขายประกันรถยนต์_สมัครนายหน้าโบรคเกอร์

นายหน้าจะทำหน้าขี้ช่องให้ลูกค้าทำสัญญากับบริษัท (ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท) จะเป็นนายหน้าให้กับกี่บริษัทก็ได้ไม่มีข้อจำกัด และต้องวางเงินหรือหาเงินค้ำประกันไว้กับบริษัท เฃ่นต้องการขาย 10 บริษัทต้องวางเงินกับทั้ง 10 บริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก

ทางแก้ปัญหาเรื่องการวางเงินและหาคนค้ำประกันดังกล่าว คือการสมัครผ่านบริษัทโบรคเกอร์ ซึ่งจะวางเงินค้ำประกันกับแต่ละบริษัทแทนนายหน้า

 • ทำให้เริ่มธุรกิจลงทุนน้อย
 • มีสินค้าให้นำไปขายต่อจากหลายๆบริษัท โดยติตต่อที่เดียวจุดเดียว

ผู้ทำธุรกิจส่วนใหญ่เลือกรูปแบบทำงานกับโบรคเกอร์

เอกสารและคุณสมบัติรับสมัครนายหน้าประกันรถยนต์

คุณสมบัตินายหน้าจะเหมือนกับคุณสมบัตินายหน้าประกันวินาศภัยที่กำหนดโดย คปภ. มีเพิ่มเติมคือเรื่องการวางเงินหรือหาบุคคลค้ำประกัน

 1. รูปถ่าย ขนาดกี่นิ้ว แต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. เงินค้ำประกัน หรือ บุคคลค้ำประกัน จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท
 5. ค่าสมัครบางบริษัทก็ไม่เก็บ บางบริษัทมีการเก็บแค่หลักร้อยบาท

ขั้นตอนสมัครเป็นนายหน้าขายประกันรถยนต์

 1. เข้าไปหน้าเว็บไซด์บริษัทโบรคเกอร์
 2. มองหาปุ่ม ร่วมงานกับเรา สมัครเป็นนายหน้า สมัครสมาชิก หรือปุ่มที่มีความหมายคล้ายกัน
 3. ศึกษารายละเอียดเงื่อนใขต่างๆ
 4. สอบถามข้อสงสัยต่างๆ
 5. กรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างในแบบฟอร์มและจัดส่งบริษัท

สรุป

สมัครขายประกันรถยนต์ เพื่อสร้างรายได้ไม่ว่าเป็นรูปแบบตัวแทน นายหน้ากับบริษัท หรือ นายหน้ากับโบรคเกอร์ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เข้าสู่ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแสนล้านบาทต่อปี และสร้างรายได้ต่อเนื่องทุกๆปี หลังจากสมัครแล้วขั้นต่อไปคือ สอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับ คปภ. (กรณียังไม่มีบัตร)