สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

อยุธยา-กุมภาพันธ์-2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา รอบพิเศษรอบเช้า สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                    วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา                    09.00 – 12.00…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

นครสวรรค์-ตุลาคม-2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครสวรรค์ ตุลาคม 2562 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครสวรรค์ บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนตุลาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครสวรรค์ รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา                09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง) สถานที่ …

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

พิษณุโลก-กุมภาพันธ์-2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย พิษณุโลก รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่               วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา               09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง) สถานที่     …

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

ลำปาง-พฤศจิกายน-2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                   วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา                   09.00 – 12.00 (รวม 3…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

สมุทรสงคราม-สิงหาคม-2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สมุทรสงคราม สิงหาคม 2562 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สมุทรสงคราม บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนสิงหาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สมุทรสงคราม รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                    วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา                    09.00 – 12.00…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

นครปฐม-พฤศจิกายน-2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                    วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา                    09.00 – 12.00…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

สมุทรปราการ-พฤศจิกายน-2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สมุทรปราการ พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัยสมุทรปราการ บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สมุทรปราการ รอบพิเศษรอบเช้า สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                    วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา                    09.00 – 12.00 (รวม…

สมัครสอบ-นายหน้าประกันวินาศภัย

เชียงใหม่-มกราคม-2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เชียงใหม่ รอบพิเศษ มกราคม 2563 สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เชียงใหม่ บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนมกราคม 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เชียงใหม่ รอบพิเศษ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล) วันที่                    วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา                    09.00 -…