ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เมษายน 2557

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เมษายน 2557 (วันที่ 1-31 ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung mgm มากกว่า 30000 บาทขึ้นไป
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 204,036
2 อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท ฿ 145,148
3 ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 120,544
4 ชยุต เจริญทวีภากูล ฿ 72,702
5 วิลอน เซอร์วิส ฿ 64,881
6 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 60,138
7 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 55,831
8 กุลิสรา วงษ์เทศ ฿ 47,052
9 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 46,293
10 นันท์นภัส ตระกูลธนวิรุฬห์ ฿ 44,081
11 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 42,221
12 ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ ฿ 39,219
13 อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 36,716
14 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 36,230
15 ธนภัทร ทศพรปรีชา ฿ 34,871
16 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 34,038

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
17 ไชยยา ชนะชัย ฿ 28,875
18 กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ ฿ 27,040
19 ชาณุภัทร เจิมจิตต์ ฿ 26,766
20 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 26,170
21 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 25,298
22 ศุภเดช ภัทรวดีวรกุล ฿ 24,997
23 อภิชาติ ปรีชา ฿ 24,149
24 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 23,961
25 วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร ฿ 23,928
26 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 23,552
27 ช่วงโชติ ธีรเดชานันท์ ฿ 22,326
28 สุวรรณา เหลืองบารมี ฿ 22,118
29 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 21,318
30 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 21,306
31 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 19,136
32 เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์ ฿ 16,933
33 พัฒนศักดิ์ สายศรี ฿ 16,204
34 คณพศ โชติประทุม ฿ 15,996
35 กาญจนา งามทับทิม ฿ 15,725

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21