ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มิถุนายน 2557

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มิถุนายน 2557 (วันที่ 1-31 ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung mgm มากกว่า 30000 บาทขึ้นไป
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 281,712
2 อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท ฿ 156,822
3 ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 138,298
4 ชยุต เจริญทวีภากูล ฿ 107,743
5 วิลอน เซอร์วิส ฿ 83,672
6 อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 71,339
7 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 63,095
8 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 59,700
9 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 59,228
10 นันท์นภัส ตระกูลธนวิรุฬห์ ฿ 55,009
11 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 53,037
12 ธนภัทร ทศพรปรีชา ฿ 43,675
13 ไชยยา ชนะชัย ฿ 42,480
14 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 40,653
15 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 35,664
16 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 35,613
17 กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ ฿ 30,345

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
18 ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ ฿ 28,676
19 วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร ฿ 28,483
20 สุพรรณา จิตต์มั่น ฿ 28,454
21 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 28,246
22 ช่วงโชติ ธีรเดชานันท์ ฿ 28,169
23 คณพศ โชติประทุม ฿ 28,013
24 อภิชาติ ปรีชา ฿ 27,693
25 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 27,351
26 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 26,810
27 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 24,975
28 จำรัส บุญศรี ฿ 24,034
29 ชาณุภัทร เจิมจิตต์ ฿ 23,573
30 สุวรรณา เหลืองบารมี ฿ 21,679
31 เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์ ฿ 21,334
32 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 20,111
33 จันทนา โชคตาม ฿ 19,404
34 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 17,609
35 พีรพงศ์ อธิประยูร ฿ 16,879
36 กาญจนา งามทับทิม ฿ 16,865
37 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 16,704
38 กิตติ วิทยาดิลก ฿ 16,599
39 พัฒนศักดิ์ สายศรี ฿ 16,592
40 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 16,124
41 นันท์นภัส ไชยวงศ์สืบ ฿ 15,949
42 บริสุทธิ สว่างอารมณ์ ฿ 15,945
43 อมต ตันติภิญญา ฿ 15,149

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21