ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤศจิกายน 2557

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤศจิกายน 2557 (วันที่ 1-31 ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung mgm มากกว่า 30000 บาทขึ้นไป
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 305,207
2 อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท ฿ 168,751
3 ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 127,646
4 ชยุต เจริญทวีภากูล ฿ 112,625
5 วิลอน เซอร์วิส ฿ 104,849
6 อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 77,219
7 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 68,356
8 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 66,132
9 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 58,821
10 ธนภัทร ทศพรปรีชา ฿ 55,331
11 ไชยยา ชนะชัย ฿ 51,048
12 นันท์นภัส ตระกูลธนวิรุฬห์ ฿ 48,186
13 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 47,442
14 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 42,726
15 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 41,363
16 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 41,244
17 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 40,042
18 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 39,382
19 ชาณุภัทร เจิมจิตต์ ฿ 35,875
20 ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ ฿ 32,236
21 จำรัส บุญศรี ฿ 30,800
22 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 30,730

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
23 อภิชาติ ปรีชา ฿ 29,834
24 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 29,260
25 คณพศ โชติประทุม ฿ 27,105
26 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 26,534
27 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 26,235
28 พัฒนศักดิ์ สายศรี ฿ 24,559
29 วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร ฿ 23,410
30 เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์ ฿ 23,186
31 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 22,390
32 ช่วงโชติ ธีรเดชานันท์ ฿ 21,930
33 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 20,690
34 กิตติ วิทยาดิลก ฿ 20,134
35 สมพงศ์ บุญชูประภา ฿ 20,126
36 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 19,147
37 สุพรรณา จิตต์มั่น ฿ 18,808
38 ดิเรก เนตรนุช ฿ 18,589
39 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 18,461
40 กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ ฿ 18,387
41 สุรีย์ อุตทิสินทร์ ฿ 18,306
42 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 18,297
43 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 17,816
44 วิสุทธิ์ ธนิกสุนันนิธิมา ฿ 17,310
45 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 16,723
46 จันทนา โชคตาม ฿ 16,424
47 ภัชช์ธิณญา มอมุงคุณ ฿ 16,410
48 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 15,819
49 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 15,205
50 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 15,068

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21