ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 410,549
2 ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค ฿ 229,655
3 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 194,708
4 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 171,060
5 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 125,938
6 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 122,866
7 ประชุม อยู่พร้อม ฿ 119,793
8 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 109,712
9 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 79,744
10 จำรัส บุญศรี ฿ 71,548
11 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 64,085
12 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 63,600
13 มทศพรปรีชา ฿ 63,026
14 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 61,375

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
15 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 59,210
16 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 58,117
17 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 55,908
18 คณพศ โชติประทุม ฿ 52,453
19 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 49,003
20 สุจริต ควรผดุง ฿ 47,236
21 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 45,970
22 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 45,899
23 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 41,784
24 ไชยยา ชนะชัย ฿ 41,684
25 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 41,289
26 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 40,694
27 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 38,523
28 อภิชาติ ปรีชา ฿ 36,443
29 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 36,206
30 กฤตพัส บัวไชย ฿ 35,958
31 ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข ฿ 35,515
32 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 35,409
33 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 34,911
34 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 34,725
35 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 31,921
36 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 30,926
37 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 30,279

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
38 นพพล ดีมงคล ฿ 29,159
39 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 28,948
40 จิราพร โพธิ์โสภา ฿ 26,971
41 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 26,901
42 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 25,118
43 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 24,864
44 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 24,679
45 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 24,541
46 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 24,305
47 จันทนา โชคตาม ฿ 23,867
48 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 23,395
49 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 22,992
50 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 22,852
51 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 22,835
52 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 22,607
53 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 22,581
54 ประพาต หนูแก้ว ฿ 22,486
55 ภูชิษา ประยูรวงค์ ฿ 22,446
56 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 20,786
57 เกรียง อุตมา ฿ 20,564
58 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 20,347
59 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 20,208
60 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 20,020
61 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 19,763
62 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 19,749
63 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 19,326
64 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 18,985
65 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 18,759
66 ธนัช นิธิบวรธาดา ฿ 18,699
67 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 18,337
68 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 17,941
69 ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ ฿ 17,896
70 ภัทรชัย ทรัพย์จำนง ฿ 17,764
71 เจียม ลือลั่น ฿ 17,149
72 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 16,970
73 นิภา ชุมภูปิน ฿ 16,631
74 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 16,457
75 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 16,392
76 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,249
77 ชวัตร คำหงษา ฿ 16,018
78 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 15,845
79 สุธี โพธิ์ทอง ฿ 15,705
80 วรธน เดชาโชติคุณ ฿ 15,648
81 ธนวัฒน์ ทิพประมวล ฿ 15,550
82 สันติสุข ช่วยเต้า ฿ 15,532

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21