ศรีกรุงโบรคเกอร์-อบรม-first-step-feature-image

ศรีกรุงโบรคเกอร์ อบรม First Step Srikrung เมษายน 2563

คอร์ส ศรีกรุงโบรคเกอร์ อบรม first step Srikrung เดือนเมษายน 2563 หลักสูตรเริ่มต้นการทำงานเหมาะสำหรับสมาฃิกทีเพิ่งสมัครเข้า โดยเป็นการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามช่วงเวลาที่กำหนด

วันที่ เวลา หัวข้อ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อบรม First Step Srikrung - เมษายน 2563

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

09.00 – 11.00         (1.30 ชั่วโมง)

  • โครงสร้างระบบ MGM – โดยคุณรัชชนก ผิวทองงาม (ผจก.ผ่ายการตลาด)
  • โปรแกรมออนไลน์เบื้องต้น – โดยคุณนงนุช อุดมทรัพย์ (หัวหน้าฝ่ายการตลาด)

11.00 – 12.30         (1.30 ชั่วโมง)

  • พรบ. ประกันภัยภาคบังคับ -โดยคุณการันตึ เกิดศรีพันธ์ (ผจก.ฝ่ายขาย/ฝ่ายรับประกัน)
  • ประกันภัยภาคสมัครใจ -โดยคุณน้ำทิพย์ บุตรพรม (ผจก.ฝ่ายขาย/ฝ่ายรับประกัน)

13.00 – 15.00         (2.00 ชั่วโมง)

  • วิธีการส่งงานสำหรับสมาชิกใหม่ – โดยคุณกนกลดา ยอดผะกา (ผจก.front office)
  • แพ็กเกจน่าขาย – โดยคุณทัศทยา ผลพุฒ (หัวหน้า front office)

15.00 – 17.00         (2.00 ชั่วโมง)

  • ผลิตภัณฑ์ non-motor และประกันสุขภาพ โดยคุณอฐิตา เอี่ยมสะอาด(ผจก.ฝ่าย non-motor) คุณปาณิสรา อ่างแสง (ผจก.ฝ่ายขาย/ฝ่าย non-motor) คุณคุณาสิน โล่งอากาศ (หัวหน้า non-motor กับ front office)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

10.00 – 12.00         (2.00 ชั่วโมง)

  • วิธีการส่งงานสำหรับสมาชิกใหม่ – โดยคุณกนกลดา ยอดผะกา (ผจก.front office)
  • แพ็กเกจน่าขาย – โดยคุณทัศทยา ผลพุฒ (หัวหน้า front office)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

10.00 – 12.00         (2.00 ชั่วโมง)

  • โครงสร้างระบบ MGM – โดยคุณรัชชนก ผิวทองงาม (ผจก.ผ่ายการตลาด)
  • โปรแกรมออนไลน์เบื้องต้น – โดยคุณนงนุช อุดมทรัพย์ (หัวหน้าฝ่ายการตลาด)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

10.00 – 12.00         (2.00 ชั่วโมง)

 • ผลิตภัณฑ์ non-motor และประกันสุขภาพ – โดยคุณอฐิตา เอี่ยมสะอาด(ผจก.ฝ่าย non-motor) คุณปาณิสรา อ่างแสง (ผจก.ฝ่ายขาย/ฝ่าย non-motor) คุณคุณาสิน โล่งอากาศ (หัวหน้า non-motor กับ front office)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

10.00 – 12.00         (2.00 ชั่วโมง)

  • พรบ. ประกันภัยภาคบังคับ -โดยคุณการันตึ เกิดศรีพันธ์ (ผจก.ฝ่ายขาย/ฝ่ายรับประกัน)
  • ประกันภัยภาคสมัครใจ -โดยคุณน้ำทิพย์ บุตรพรม (ผจก.ฝ่ายขาย/ฝ่ายรับประกัน)

สรุป และก้าวต่อไป

ศรีกรุง โบรคเกอร์ อบรม first step หลักสูตรเบื้องต้นจากบริษัท เป็นเหมือนก้าวแรกของการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย อาชีพเสริม รายได้เสริม เนื้อหาจะเน้นไปที่ประกันรถยนต์ การเช็คเบี้ย การเข้าใช้งานระบบ คุณสามารถติดตามว่าคอร์สเรียนของ บริษัท ได้ที่นี่ INCOME21